Rick Deneer

Stratisch ICT Professional

Met ruim 10 jaar ervaring heb ik bij het digitaliseren van organisaties veel vakkennis opgedaan. Vanaf het maken van een design (roadmap) tot het kiezen van de juiste producten. Mijn kennisgebied beperkt zich niet enkel tot Microsoft technologie, maar ook vele partners die de Microsoft producten nog beter en functioneel maken.

 

Microsoft Office 365

Functioneel en technisch specialist op de volledige Microsoft Office 365 suite.

Wordpress / Woocommerce

Functioneel en technisch bouwer van websites met specialisme op gebied van WooCommerce.

Alle vaardigheden

Microsoft Office 365

Binnen Microsoft Office 365 zitten veel applicaties, die telkens ondervonden worden aan wijzigingen en verbeteringen. Alle producten die binnen Office 365 vallen heb ik functionele kennis van. 

Teams, SharePoint, Outlook, Mail, Exhchange, PowerBi, PowerApps, Automate, Yammer, Business Central, Forms, Delve, Intune en overige applicaties) 

Microsoft Dynamics en Business Central

Microsoft heeft sinds 2019 de naam van Navision verandert naar Business Central. Dynamics CRM en Business Central behoren tot mijn vaardigheden. Het functioneel inrichten van CRM, beleid en keuzes maken is belangrijk. Business Central, als ERP pakket kan ik functioneel inrichten tot een eindproduct. 

Specifieke technische kennis voor de implementatie en migratie heb ik binnen mijn netwerk direct beschikbaar.

Microsoft Azure

Het datacenter van Microsoft heeft Azure. Binnen dit datacenter zijn er veel mogelijkheden. Hiervan heb ik functionele kennis en kan ik de calculaties en roadmap verzorgen. Het maken van een design is erg belangrijk, hiervoor schakel ik binnen mijn netwerk. 

Microsoft CSP – Licentie (beheer)

Microsoft kent vele verschillende licentievormen. In 2020 gaat Microsoft deze licentiecultuur aanpassen. Ik heb veel kennis van de type licenties en inhoudelijke functionaliteit. Welke licentie heb jij nodig voor je organistaie? Wat is overbodig? 

Intranet

Met de komst van Microsoft SharePoint Modern is het realiseren van een Intranet oplossingen makkelijker dan ooit te voren. Hiervan heb ik veel functionele kennis en kan ik een roadmap, requirements opstellen. Daarnaast heb ik ook kennis van diverse  “out of a box” intranet oplossingen, zoals bijvoorbeeld Valo Intranet.

Nintex Process Automation

Wanneer je gaat digitaliseren ga je vaak processen verbeteren. Naast het verbeteren van persoonlijke processen kun je ook bedrijfs kritieke processen verbeteren. Met Microsoft Automation automatiseer je gemakkelijk persoonlijke processen, waarbij Nintex de geavanceerde processen wordt ingezet. Hiervan heb ik veel functionele kennis.

Power Platform (Bi, Apps en Automate)

Mijn kennis op gebied van het Power Platform gaat heel ver en vooral functioneel. Het maken van de juiste bronkeuzes tot datavisualisatie heb ik begeleid. Het gehele traject en werkwijze wat hierbij nodig is heb ik inhoudelijke kennis van.

Met PowerApps maak je snel geavanceerde applicaties voor je organisatie, zoals een bezoekersregistratie app. Hiervan heb ik inhoudelijk veel kennis die ik direct kan toepassen. 

Admin Secure Score center

Security is natuurlijk een van de belangrijkste speerpunten van elke organisatie. Microsoft biedt je de mogelijkheid om standaard veel beveiligingsinstellingen te geven in het admin center. Inhoudelijk heb ik kennis van de mogelijkheden die MIcrosoft biedt op gebied van Security. Denk bijvoorbeeld aan; ATP, EMS, DLP, MDM, MFA, Intune etc. 

Bedrijfs digitalisering

Naast volledige Microsoft Office 365 migraties begeleiden is het inrichten en digitaliseren van formulieren ook vaak belangrijk. Het zorgt voor rust, structuur en inzicht in je organisatie. Met mijn inhoudelijk functionele en technische kennis van de organisatie kan ik een voudige processen direct digitaliseren middels standaard technlogie. 

Fileserver migratie

Een fileserver migratie naar Office 365 heeft een hoge impact, zowel positief als negatief. Binnen mijn kennisgebied weet ik als geen ander hoe we zo’n migratie moeten voorbereiden. Ik stel een plan op om de fileserver over een bepaalde te migreren naar Office 365, waarbij de impact voor medewerkers minimaal is. Ook hier pas ik adoptietechnieken toe om de nieuwe manier van werken te laten ervaren aan gebruikers.

 

 

Workshops 

Met mijn kennis op bovenstaande gebieden organiseer ik workshops van C-level tot aan eindgebruikers. Deze trainingen zijn heel functioneel tot aan het maken van designs. Workshops geven in de vorm van een training, ronde tafel of open discussie zijn allemaal bespreekbaar. Het volledig verzorgen van deze workshops behoort tot mijn vaardigheden.

Change management en adoptie
Verandering brengt meestal ook weerstand met zich mee. Organisaties zijn vaak gewend op een bepaalde manier te werken, in een bepaalde structuur. Door nieuwe technologie toe te passen wordt het werk vaak makkelijker, efficienter, echter wordt dat vaak niet zo gezien. Binnen mijn vakgebied help ik organisaties met deze wijzigingen en adoptie om te gaan. Hiervoor stellen we bijvoorbeeld een adoptieplan op. 

Governance en compliancy opstellen

Het opstellen van governance en compliancy documenten is erg belangrijk en behoort tot een van mijn vaardigheden. Naast de eisen op C-level niveau breng ik ook de wensen van de medewerkers hierin naar voren. Uit deze “gap analyse” maken we de beste keuzes voor de organisatie welke we ook vastleggen in een governance plan.  (Hoe lang mag ik Teams bewaren, mag ik bestanden delen met externen, etc.) Dit soort stellingen worden vastgelegd in een governance plan, welke per applicatie kan worden opgesteld.

 

Website / Webshops

Tegenwoordig maken we veel gebruik van internet om onze boodschappen te doen. Ik heb veel ervaring op gebied van de ontwikkeling van websites, met in het bezonder webshops. De inrichting, zowel functioneel als technisch kun je bij mij onderbrengen. Mijn specialisatie zit hem op gebied van WooCommerce in combinatie met WordPress.

 

Netwerkpartners van Digikr8